Anunt

25-05-2018

C.A.R.P. CAMPINA înțelege să se alinieze pe deplin Regulamentului (UE) 2016/679 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul” sau „GDPR” ) aplicabil din data de 25 mai 2018 conform NOTEI DE INFORMARE; temeiul prelucrarii datelor de mai sus este reprezentat de consimtamantul persoanei vizate, de dispozitii legale si interesul legitim al asociatiei.
C.A.R.P. CAMPINA
Presedinte ,