Ajutoare in caz de deces


C.A.R.P. Campina acorda ajutoare nerambursabile pentru cheltuielile cu inmormantarea fostilor membri. Ajutorul de deces se restituie rudelor de gradul I (sot, sotie, copii) , beneficiarului trecut in carnetul de membru sau oricarei persoane care dovedeste cu acte legale ca a suportat cheltuielile de inmormantare sau incinerare.

Mentionam ca potrivit prevederilor statutare membri C.A.R.P. care nu-si achita cotizatia si contributia timp de 6 luni pierd dreptul de ajutor de deces de care mostenitorii ar fi beneficiat.

Grila in baza careia se acorda ajutorul nerambursabil pentru deces in functie de vechimea ca membru in cadrul asociatiei valabila incepand cu data de 01.01.2023 este prezentata alaturat.

Descarca grila decese de aici.