Ajutoarele nerambursabile ce se pot acorda membrilor C.A.R.P. Campina


NORME METODOLOGICE

PRIVIND AJUTOARELE NERAMBURSABILE CE SE ACORDA MEMBRILOR CARP CAMPINA INCEPAND CU DATA DE 01.05.2024

 

  1. AJUTOARELE  NERAMBURSABILE  SE  ACORDA  DUPA  IMPLINIREA  A

2 ANI VECHIME IN CARP – RESPECTIV 2 ANI IMPLINITI LA DATA  PRODUCERII EVENIMENTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA AJUTORUL – RESPECTANDU-SE REGULULE GENERALE STABILITE IN METODOLOGIA DE CALCUL PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR SI NUMAI DE 3 ORI IN ULTIMII 5 ANI, cu 2 exceptii ptr. membrii CARP care au depasit varsta de 80 ani si au minimum 12 ani vechime si cei cu boli incurabile - care vor putea primi ajutoare anual in cuantumul stabilit in metodologie.

  1. AJUTOARELE NERAMBURSABILE SE ACORDA NUMAI LA SOLICITAREA SCRISA A MEMBRILOR CARP, PE BAZA CELUI MAI RECENT CUPON DE PENSIE, A CARNETULUI DE MEMBRU SI A DOCUMENTELOR  CARE JUSTIFICA PLATA SERVICIILOR PENTRU SITUATIA INVOCATA, CU STAMPILA UNITATII EMITENTE  - RESPECTIV FACTURA PENTRU SUME MAI MARI DE 100 LEI;
  2. INTR-UN  AN  MEMBRII CARP AU DREPTUL LA O  SINGURA CATEGORIE DE AJUTOR,IN CUANTUMUL  STABILIT   IN METODOLOGIA  DE CALCUL, PENTRU  CATEGORIA   DE AJUTOR SOLICITAT; SOLICITAREA TREBUIE FACUTA IN CURSUL ANULUI IN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL.

PENTRU AJUTORUL NERAMBURSABIL IN CAZ DE PAGUBE PROVOCATE DE: INCENDIU, ALUNECARI DE TEREN, INUNDATII, CUTREMUR, SOLICITAREA POATE FI FACUTA IN DECURS DE 12 LUNI DE LA DATA PRODUCERII EVENIMENTULUI.

  1. MEMBRII CARP CARE  PRIMESC  AJUTOR  DE  FIDELITATE  SI MAI SOLICITA  IN CADRUL ACELUIAS  AN  ALT  AJUTOR, IN  RAPORT DE POSIBILITATILE  FINANCIARE ALE CARP  SI  IN  URMA  ANALIZEI EFECTUATA  DE  CONSILIUL  DIRECTOR, MAI POT  PRIMI UN AJUTOR PENTRU  SITUATIA  INVOCATA  IN CEREREA   DE  AJUTOR.
  2. MEMBRII CARP INSCRISI CONFORM ART.8 LIT.”e” DIN STATUT NU   BENEFICIAZA DE NICI UN FEL DE AJUTOR NERAMBURSABIL PANA LA DATA PENSIONARII.

Prezentele norme vor insoti metodologia de calcul pentru acordarea ajutoarelor. Aprobare in CD 03.04.2024, cu ratificare in AGO 18.04.2024.

 

METODOLOGIA DE CALCUL PENTRU ACORDAREA   

     AJUTOARELOR NERAMBURSABILE INCEPAND CU DATA DE 01.05.2024

 

 

Nr. 

Crt

Felul ajutorului  Modul de acordare si cuantumul
1.

Ajutor ocazional membrilor titulari care au un venit de pana la nivelul pensiei minim garantate.

Se acorda in  baza celui mai recent cupon de pensie .              

- Pentru membrii cu vechime pana la 10 ani in CARP     =     50 lei ;

 - Pentru membrii cu vechime  peste 10 ani in CARP            =     70 lei 

2.

 

 

 

Ajutor pentru tratament in statiunile balneare, in baza documentelor de plata  a efectuarii tratamentului . 

Cuantumul maxim este de pana la 100 lei               

-Pentru membrii cu pensie de pana la 1.000 lei :

-   pana la 10 ani vechime = 16 % din costul achitat ;

-   Intre 10 -20 ani vechime = 18% din costul achitat ;

-   peste 20 ani vechime    = 20 % din costul achitat .

 -Pentru membrii cu pensie peste 1.000 lei :

 - pana la 10 ani vechime  = 12% din costul achitat;

- intre 10-20 ani vechime =16 % din costul achitat ;

 - peste 20 ani vechime = 20 % din costul achitat ;

3.

Ajutor ocazional pentru :

- lucrari dentare

procurare ochelari;

- inlocuire de cristalin ;  

 - proteze auditive si de orice fel .     

Se acorda in baza documentelor care justifica plata acestor servicii 

 

 

Cuantumul maxim este de pana la 150 lei.

-Pentru membrii cu pensie pana la 1.000  lei :

- pana la 10 ani vechime   = 10% din costul achitat ;

– intre 10 -20 ani  vechime = 20% din costul achitat ;

-  peste 20 ani vechime      = 30 % din costul achitat 

Pentru membrii cu pensie peste 1.000 lei     :

- pana la 10 ani vechime  = 8%  din costul achitat;

- intre 10 -20 ani vechime  =16% din costul achitat;

- peste 20 ani vechime  = 30% din costul achitat.

4.

Ajutor ocazional pentru analize medicale, in baza documentelor justificative

Tuturor membrilor suma de 75 lei. In cazul in care suma achitata este mai mica de 75 lei, se acorda suma achitata integral .
5.

Ajutor ocazional pentru:

pierderea unui organ vital (picior,mana,ochi,rinichi), paralizie, neoplasm, HIV, Alzaimer si alte boli incurabile,in baza documentelor medicale ce justifica afectiunea respectiva.  

Cuantumul maxim 300 lei
6. 

Ajutor ocazional pentru pagube provocate de :

- incendii la locuinte ;                                               

  - inundatii;

- alunecari de teren care afecteaza locuinta ;           

- alte situatii special 

Se acorda in baza confirmarilor date de organele abilitate cu asemenea constatari si a constatarilor efectuate de membrii Consiliului Director;

Pe baza analizei Consiliului Director ,in functie de valoarea pagubei si posiblitatile financia-re ale CARP (suma maxima acordata nu va depasi 3.000 lei
7. La implinirea varstei de 90 ani a membrilor cu cel putin 20 ani vechime in CARP

400 lei

Se poate solicita in maximum un an de la implinirea varstei 

8.  La implinirea varstei de 100 ani a membrilor cu cel putin 25 ani vechime in CARP

600 lei

Se poate solicita in maximum un an de la implinirea varstei.

9.

SE MAI ACORDA AJUTOARE NOI PENTRU :

a). Membrii CARP fara pensii inscrisi pe langa soti, parinti, daca venitul mediu realizat pe fiecare membru de familie,din pensia celui pe langa care s-a  inscris nu depaseste pensia minim garantata;

b). Ajutor de fidelitate pentru membrii CARP care au vechime peste 30 ani, indiferent de venitul realizat (se acorda o singura data).

Se acorda 50 lei, cu  respectarea regulilor generale de  acordare a ajutoarelor nerambursabile

 

100 lei.

     NOTA :

    -  Toate ajutoarele se acorda dupa implinirea a 2 ani vechime in CARP  respectandu se  regulile stabilite mai sus si numai de 3 ori in  ultimii  5 ani .

De la aceasta prevedere (de 3 ori in  ultimii  5 ani) fac exceptie:

1.Membrii CARP care au depasit varsta de 80 ani si au minimum 12 ani vechime in CARP  care vor putea primi ajutoare anual in cuantumul stabilit in metodologie ;

2. Membrii CARP cu boli incurabile, care vor putea primi ajutoare anual in cuantumul stabilit in metodologie;

    -  Ajutoarele nerambursabile se acorda numai la solicitarea scrisa a membrilor CARP pe baza celui mai recent cupon de pensie, a carnetului de membru cu obligatiile de plata achitate la zi si a documentelor justificative care atesta situatia invocata pentru solciitarea ajutorului, solicitare care trebuie facuta in cursul anului in care s-a produs evenimentul (nu se admit documente de pe un an pe altul ).

   -  Intr-un an membrii CARP au dreptul la o singura categorie de ajutor, in cuantumul stabilit mai sus, pentru categoria de ajutor  solicitat.

    - Membrii CARP care primesc ajutor de fidelitate si mai solicita un alt ajutor, in raport de posibilitatile financiare ale CARP si in urma analizei efectuata de Consiliul Director mai pot primi  in cadrul aceluiasi an un ajutor pentru situatia invocata in cerere.

    - Membrii CARP inscrisi conform Art.8 lit.e din Statut nu beneficiaza de nici un fel de ajutor nerambursabil pana la data pensionarii.         

Aprobat in CD 03.04.2024, cu ratificare in AGO 18.04.2024.

Consiliul Director

      Presedinte,