Despre noi


Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Câmpina, denumită pe scurt CARP Câmpina, a fost înființată în anul 1957, a dobândind personalitate juridică în baza Sentinței civile nr. 50 din 24 decembrie 1993, pronunțată de Judecatoria Câmpina în dosarul nr. 33/PJ/1993, având codul fiscal nr. 9606761, CAEN 9499, BNR: RE-PJR-30-023700/12.11.2007.

CARP Câmpina, este o organizație obștească, prin asocierea voluntară a pensionarilor, cu caracter privat, de caritate, neguvernamentală, apolitică, non profit, de întrajutorare mutual și protecție socială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, ale Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, pe principiul asociațiilor prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații.

CARP Câmpina este constituită prin exercitarea dreptului la libera asociere și servește interesele membrilor pensionari din Municipiul Câmpina și din următoarele localități (orașe, comune și sate arondate): Azuga, Băicoi, Breaza, Bușteni, Buștenari, Bordeni, Bobolia, Bănești, Comarnic, Cornu, Cocorăștii Mislii, Călinești, Cocorăștii Caplii, Drăgăneasa, Florești, Filipeștii de Pădure, Filipeștii de  Târg, Goruna, Sat Minier și Mărgineni, Mislea, Măgureni, Nistorești, Poiana Câmpina, Podul Vadului, Poiana Țapului, Provița de Sus, Provița de Jos, Pietriceaua, Scorțeni, Șotrile, Secăria, Talea, Telega, Teșila, Trăisteni, Țintea,  Urleta și Valea Doftanei, care au aderat și respectă prevederile Statutului propriu al Asociației.

În prezent Asociatia CARP Campina are 26.188 membri care au domiciliul în Municipiul Câmpina și în orașele, comunele și satele arondate, enumerate mai sus, deservirea acestora efectuându-se în 21 de puncte de lucru situate în Câmpina (sediul central) și în 20 casierii zonale. Personalul Asociației este angajat pe baza de contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, cu timp integral sau cu fracțiuni de normă de muncă. În prezent CARP Câmpina are 27 salariați: 13 la sediul central și 14 în casieriile zonale.

Toate fondurile obținute de Asociație sunt folosite pentru susținerea și dezvoltarea activității statutare, potrivit scopului ei social, de ajutor reciproc, de intrajutorare mutuală și de protecție socială a membrilor săi.

Conducerea CARP Câmpina este asigurată de către:

  • Adunarea Generală a Reprezentanților membrilor CARP ca organ suprem,
  • Consiliul Director format din 5 membri (1 Președinte și 4 Consilieri) ca organ executiv.

Deasemenea în cadrul CARP Campina funcționează și Comisia de Cenzori, formată din 3 membri (1 Președinte și 2 Cenzori), fiind organul de supraveghere și control financiar intern.