Despre noi


Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Campina, denumita pe scurt C.A.R.P. Campina , a fost infiintata in anul 1957, dobandind personalitate juridica in baza Sentintei civile nr. 50 din 24 decembrie 1993, pronuntata de Judecatoria Campina in dosarul nr. 33/PJ/1993, avand codul fiscal nr.9606761, CAEN 9499, BNR: RE-PJR-30-023700/12.11.2007.

C.A.R.P., este o organizatie obsteasca, prin asocierea voluntara a pensionarilor, cu caracter privat, de caritate, neguvernamentala, apolitica, non profit, de intrajutorare mutuala si protectie sociala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, ale Legii nr. 502/2004 privind asociatiile pensionarilor, pe principiul asociatiilor prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii.

C.A.R.P. Campina este constituita prin exercitarea dreptului la libera asociere si serveste interesele membrilor pensionari din Municipiul Campina si din urmatoarele localitati (orase, comune si sate arondate): Azuga, Baicoi, Breaza, Busteni, Bustenari, Bordeni, Bobolia, Banesti, Comarnic, Cornu, Cocorastii Mislii, Calinesti, Cocorastii Caplii, Draganeasa, Floresti, Filipestii de Padure,, Goruna, Sat Minier si Margineni, Mislea, Magureni, Nistoresti, Poiana Campina, Podul Vadului, Poiana Tapului, Provita de Sus, Provita de Jos, Pietriceaua, Scorteni, Sotrile, Secaria, Tintea, Talea, Telega, Tesila, Traisteni, Urleta si Valea Doftanei, care au aderat si respecta prevederile Statutului propriu al Asociatiei.

In prezent Asociatia C.A.R.P. Campina are 27.472 membrii care au domiciliul in Municipiul Campina si in orasele, comunele si satele arondate, enumerate mai sus, deservire acestora efectuandu-se in 21 de puncte de lucru situate in Campina-sediul central si in 20 casierii zonale. Personalul Asociatiei este angajat pe baza de contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, cu timp integral sau cu fractiuni de norma, in prezent C.A.R.P. Campina are 34 salariati; 16 la sediul central si 18 in casieriile zonale.

Toate fondurile obtinute de Asociatie sunt folosite pentru sustinerea si dezvoltarea activitatii statutare, potrivit scopului ei social, de ajutor reciproc, de intrajutorarea mutuala si de protectie sociala a membrilor sai.

Conducerea C.A.R.P. Campina este asigurata de catre :

  • Adunarea Generala a Reprezentantilor membrilor C.A.R.P. ca organ suprem,
  • Consiliul Director format din 5 membri ( 1 Presedinte si 4 Consilieri) ca organ executiv.

 

Deasemenea in cadrul C.A.R.P. functioneaza si Comisia de cenzori formata din 3 membri (1 Presedinte si 2 Cenzori) fiind organul de supraveghere si control financiar intern.